Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Donut Academy Sp. z o. o., jako administrator danych, na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje:

  • administratorem danych osobowych jest “DONUT ACADEMY SP. Z O. O. ”, z siedzibą w Krakowie 30-554, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, , REGON: 521185616, NIP: 679-32-32-569
  • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nadania usług
  • odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z którymi administrator zawiera umowy na obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę internetową. Szczegółowe dane o aktualnych odbiorcach danych są dostępne na każde żądanie.
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego z administratorem, a także po zakończeniu tego stosunku przez 5 lat.
  • posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • podanie danych osobowych jest warunkiem możliwości nadania usługi.

Podczas składania zamówienia online automatycznie zakładane jest konto na danej stronie. Zakładając konto akceptują Państwo warunki Polityki Prywatności oraz RODO.