Menu Zamknij

Regulamin szkoły

Regulamin online kursów DONUT ACADEMY Sp. z o.o.

 1. Organizator kursów
  – Organizatorem kursu jest Donut Academy Sp. z o.o.
  – Siedziba organizatora znajduje się pod adresem 30-554 Kraków, ul.Zamknięta 10/1.5
  -NIP 6793232569, REGON 521185616, KRS 0000952929
 2. Organizacja kursów
  – Kursy prowadzony są online.
  – Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.
  – Kursy są podzielone na części i poziomy.
  – Organizator organziuje szkolenia online. Są one prowadzone w formie spotkania online z trenerem na żywo w czasie rzeczywistym w ustalonej konkretnej dacie i godzinie.
 3. Warunki uczestnictwa w kursach
  Dostęp do platformy udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:
  – wypełniły formularz rejestracyjny na platformie internetowej
  – wniosły opłatę za kurs (po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik dostaje dostęp do platformy e-learningowej)
  – użytkownik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Szkolenia online
  – W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia online w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia i poinformowania o tym uczestników, którzy wykupili do niego dostęp.
 5. Reklamacje
  – Wszystkie reklamacje należy zgłaszać drogą mailową pod adres donut@donut.academy
  – Wszelkie reklamacje są rozpatrywane nie później niż 14 dni roboczych z momentu otrzymania reklamacji

 6. Warunki odstąpienia od umowy
  -Organizator zwraca wniesione opłaty za kurs w razie rezygnacji w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia kursu.
  -Aby ubiegać się o zwrot kosztów należy wysłać wypełniony formularz zwrtotu – link do pobrania formularza
 7. Obowiązki uczestnika kursu
  Obowiązkiem użytkownika kursu jest:
  – zapoznanie się z regulaminem kursu i przestrzeganie jego zasad
  – dostosowanie się do warunków korzystania z platformy
 8. Prawa uczestnika kursu
  Uczestnik kursu ma prawo do:
  – przejścia szkolenia dotyczącego korzystania z platformy e-learnigowej
  – zdobywania wiedzy w procesie kształcenia
  – konsultacji z prowadzącym kurs za pomocą platformy e-learningowej
 9. Ochrona danych osobowych
  – Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  – Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  – Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w kursach.
  – Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  – Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich zmiany lub usunięcia.
 10. Postanowienia końcowe
  – Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.